k.ú.: 741809 - Roudníček - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564656 - Budyně nad Ohří NUTS5 CZ0423564656
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 211 1503563
chmelnice 1 345
zahrada 76 37428
ovoc. sad 1 4940
travní p. 65 90882
lesní poz 26 142470
vodní pl. nádrž přírodní 1 1192
vodní pl. tok přirozený 23 8413
zast. pl. společný dvůr 2 2757
zast. pl. zbořeniště 3 262
zast. pl. 93 31116
ostat.pl. jiná plocha 27 24824
ostat.pl. manipulační pl. 9 6934
ostat.pl. neplodná půda 10 1774
ostat.pl. ostat.komunikace 33 26400
ostat.pl. silnice 10 30249
Celkem KN 591 1913549
Par. DKM 346 1770716
Par. KMD 245 142833
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 54
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 79
byt.z. byt 1
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 87
spoluvlastník 108

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.03.2016
KMD 1:1000 30.03.2016
FÚO 1:5000 01.01.1980 30.03.2016 intravilán v 1:2880
S-SK GS 1:2880 1843 30.03.2016 pouze intravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.05.2022 01:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.