k.ú.: 741817 - Vrbka u Roudníčku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564656 - Budyně nad Ohří NUTS5 CZ0423564656
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 325 1962655
zahrada 47 21217
ovoc. sad 1 8350
travní p. 85 108964
lesní poz 64 288412
vodní pl. nádrž umělá 1 671
vodní pl. tok přirozený 15 9171
zast. pl. společný dvůr 2 145
zast. pl. zbořeniště 5 3429
zast. pl. 87 44382
ostat.pl. dráha 7 20620
ostat.pl. jiná plocha 38 49254
ostat.pl. manipulační pl. 22 35573
ostat.pl. neplodná půda 40 46875
ostat.pl. ostat.komunikace 51 79447
ostat.pl. pohřeb. 2 2910
ostat.pl. silnice 7 24806
ostat.pl. zeleň 1 6
Celkem KN 800 2706887
Par. DKM 611 2583236
Par. KMD 189 123651
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 63
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 86
LV 127
spoluvlastník 169

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2016
KMD 1:1000 01.12.2016
FÚO 1:5000 01.01.1980 01.12.2016 extravilán(intravilán 1:2880)
S-SK GS 1:2880 1843 01.12.2016 intravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.05.2022 01:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.