k.ú.: 741825 - Roudnička - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 76 506395
zahrada 495 245452
ovoc. sad 1 8559
travní p. 87 190431
lesní poz les s budovou 12 464
lesní poz les(ne hospodář) 3 1809
lesní poz 44 779855
vodní pl. rybník 1 56285
vodní pl. tok přirozený 26 8707
vodní pl. tok umělý 7 408
vodní pl. zamokřená pl. 5 28899
zast. pl. společný dvůr 8 252
zast. pl. zbořeniště 1 315
zast. pl. 484 69559
ostat.pl. jiná plocha 44 75005
ostat.pl. manipulační pl. 6 7597
ostat.pl. ostat.komunikace 100 82237
ostat.pl. silnice 1 45
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 51920
ostat.pl. zeleň 8 4683
Celkem KN 1417 2118877
Par. DKM 1417 2118877
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 263
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 73
č.e. rod.rekr 59
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 49
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 486
byt.z. byt 18
byt.z. garáž 2
Celkem JED 20
LV 570
spoluvlastník 907

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.02.2001
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.02.2001
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.05.2022 09:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.