k.ú.: 741922 - Rousínov u Vyškova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593559 - Rousínov NUTS5 CZ0646593559
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62192 - Rousínov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3054 6275276
zahrada skleník-pařeniš. 1 2152
zahrada školka 5 2962
zahrada 1017 606421
ovoc. sad 5 16325
travní p. 58 40214
lesní poz les(ne hospodář) 3 1633
lesní poz 5 42798
vodní pl. rybník 1 724
vodní pl. tok přirozený 148 82989
vodní pl. tok umělý 11 6061
vodní pl. zamokřená pl. 1 8251
zast. pl. společný dvůr 3 1687
zast. pl. zbořeniště 10 1369
zast. pl. 1675 447627
ostat.pl. dráha 20 150127
ostat.pl. dálnice 5 180525
ostat.pl. jiná plocha 649 231619
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 97
ostat.pl. manipulační pl. 119 165647
ostat.pl. neplodná půda 170 29056
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 11327
ostat.pl. ostat.komunikace 676 304105
ostat.pl. pohřeb. 4 21119
ostat.pl. silnice 77 160469
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 54650
ostat.pl. zeleň 94 95671
Celkem KN 7836 8940901
Par. DKM 7836 8940901
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 45
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 32
č.p. obč.vyb. 15
č.p. rod.dům 904
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 9
č.p. výroba 14
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 206
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 10
č.e. tech.vyb 2
bez čp/če garáž 133
bez čp/če jiná st. 86
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 30
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če výroba 21
bez čp/če zem.stav 59
rozestav. 5
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1625
byt.z. byt 633
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 33
obč.z. dílna 1
Celkem JED 677
LV 2386
spoluvlastník 4301

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.10.2009
THM-V 1:2000 02.01.1972 07.10.2009 02.01.1972 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1826 02.01.1972 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 19.05.2022 08:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.