k.ú.: 741973 - Rousměrov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596604 - Rousměrov NUTS5 CZ0635596604
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 357 2424197
zahrada 86 30871
travní p. 234 456807
lesní poz les s budovou 3 149
lesní poz ostat.komunikace 1 3064
lesní poz 104 2152145
vodní pl. nádrž umělá 2 2245
vodní pl. rybník 10 71519
vodní pl. tok umělý 46 12037
vodní pl. zamokřená pl. 1 1372
zast. pl. společný dvůr 1 106
zast. pl. 91 34090
ostat.pl. dráha 6 61629
ostat.pl. jiná plocha 32 30064
ostat.pl. manipulační pl. 10 30233
ostat.pl. neplodná půda 25 23427
ostat.pl. ostat.komunikace 44 40349
ostat.pl. silnice 62 64833
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1512
Celkem KN 1117 5440649
Par. KMD 1117 5440649
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 36
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 11
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 3
Celkem BUD 94
LV 101
spoluvlastník 134

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.04.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 28.04.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 16.05.2022 22:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.