k.ú.: 742031 - Jahodov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 548782 - Jahodov NUTS5 CZ0524548782
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 41 474925
zahrada 93 136362
ovoc. sad 3 6252
travní p. 106 326953
lesní poz les(ne hospodář) 2 2621238
lesní poz 51 501415
vodní pl. nádrž umělá 1 1179
vodní pl. tok přirozený 1 15310
vodní pl. zamokřená pl. 1 2388
zast. pl. 69 31523
ostat.pl. dráha 1 39233
ostat.pl. jiná plocha 23 11441
ostat.pl. manipulační pl. 12 3374
ostat.pl. neplodná půda 6 3367
ostat.pl. ostat.komunikace 73 50329
ostat.pl. silnice 9 26858
Celkem KN 492 4252147
Par. DKM 142 781795
Par. KMD 350 3470352
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 25
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 16
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 66
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 92
spoluvlastník 129

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 22.12.2015
KMD 1:1000 30.10.2015
DKM-KPÚ 1:1000 19.05.2004
S-SK GS 1:2880 1840 22.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 18.05.2022 02:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.