k.ú.: 742040 - Roveň u Rychnova nad Kněžnou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576069 - Rychnov nad Kněžnou NUTS5 CZ0524576069
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 92 1459189
zahrada 176 147182
ovoc. sad 2 4220
travní p. 149 1074662
lesní poz 79 970389
vodní pl. nádrž přírodní 3 3142
vodní pl. tok přirozený 21 2822
zast. pl. společný dvůr 2 62
zast. pl. 127 54526
ostat.pl. jiná plocha 38 16718
ostat.pl. manipulační pl. 13 8993
ostat.pl. neplodná půda 9 11801
ostat.pl. ostat.komunikace 102 108772
ostat.pl. silnice 5 18625
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 825
ostat.pl. zeleň 9 154
Celkem KN 828 3882082
Par. DKM 373 3632400
Par. KMD 455 249682
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 21
č.p. zem.used 14
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 125
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 213
spoluvlastník 306

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2016
DKM-KPÚ 1:1000 22.12.2015
DKM-KPÚ 11.12.2004 1:1000 22.08.2005 *) část při KPÚ Dlouhá Ves u Rychnova n. Kn.
S-SK GS 1:2880 1840 14.12.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 18.05.2022 22:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.