k.ú.: 742066 - Křečovice pod Troskami - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577472 - Rovensko pod Troskami NUTS5 CZ0514577472
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 112 430865
zahrada 82 77446
ovoc. sad 6 19225
travní p. 203 341244
lesní poz 35 542920
vodní pl. nádrž umělá 1 99
vodní pl. tok přirozený 6 5537
zast. pl. zbořeniště 1 86
zast. pl. 50 13428
ostat.pl. jiná plocha 5 3298
ostat.pl. manipulační pl. 1 884
ostat.pl. neplodná půda 29 15378
ostat.pl. ostat.komunikace 20 24519
ostat.pl. silnice 17 4466
ostat.pl. zeleň 3 2170
Celkem KN 571 1481565
Par. DKM 15 35238
Par. KMD 556 1446327
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 48
LV 78
spoluvlastník 113

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.06.2013
S-SK GS 1:2880 1824 06.06.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 05:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.