k.ú.: 742163 - Čistá u Rovné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560618 - Rovná NUTS5 CZ0413560618
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 194616
travní p. 129 5523265
lesní poz les(ne hospodář) 131 7267474
lesní poz 11 122225
vodní pl. nádrž přírodní 1 1334
vodní pl. nádrž umělá 7 28470
vodní pl. tok přirozený 12 17426
vodní pl. tok umělý 2 2112
vodní pl. zamokřená pl. 23 112312
zast. pl. zbořeniště 1 3201
zast. pl. 12 4682
ostat.pl. jiná plocha 31 84266
ostat.pl. manipulační pl. 17 92399
ostat.pl. neplodná půda 70 248986
ostat.pl. ostat.komunikace 67 137371
ostat.pl. silnice 3 70882
ostat.pl. zeleň 1 5071
Celkem KN 525 13916092
Par. DKM 525 13916092
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 8
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 12
LV 40
spoluvlastník 48

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.10.2014
Ost. 1:5000 01.01.1979 08.10.2014 fotomechanický převod do S-JTSK
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 27.05.2022 13:32

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.