k.ú.: 742198 - Vranov u Rovné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560618 - Rovná NUTS5 CZ0413560618
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 5 1754
travní p. 115 2854442
lesní poz les(ne hospodář) 75 12242107
vodní pl. tok přirozený 11 29702
vodní pl. zamokřená pl. 4 1036
zast. pl. zbořeniště 4 1081
zast. pl. 34 2263
ostat.pl. jiná plocha 68 142051
ostat.pl. manipulační pl. 7 19698
ostat.pl. neplodná půda 51 250309
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1971
ostat.pl. ostat.komunikace 48 132134
ostat.pl. silnice 17 46143
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 26729
Celkem KN 455 15751420
Par. DKM 455 15751420
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 33
LV 47
spoluvlastník 68

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.10.2014
Ost. 1:5000 01.01.1979 07.10.2014 fotomechanický převod do S-JTSK
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 23.05.2022 21:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.