k.ú.: 742210 - Rovné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595411 - Bystřice nad Pernštejnem NUTS5 CZ0635595411
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 188 1469336
zahrada 103 68995
travní p. mez, stráň 5 5013
travní p. 235 619850
lesní poz les s budovou 2 135
lesní poz 136 2323268
vodní pl. rybník 2 3975
vodní pl. tok přirozený 8 5533
vodní pl. zamokřená pl. 1 115
zast. pl. 122 36032
ostat.pl. dráha 4 44294
ostat.pl. jiná plocha 32 9036
ostat.pl. manipulační pl. 10 17652
ostat.pl. mez, stráň 19 11143
ostat.pl. neplodná půda 8 6240
ostat.pl. ostat.komunikace 135 81330
ostat.pl. silnice 3 26334
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4347
ostat.pl. zeleň 5 976
Celkem KN 1019 4733604
Par. KMD 1019 4733604
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 64
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 2
Celkem BUD 116
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 143
spoluvlastník 250

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 08.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.05.2022 21:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.