k.ú.: 742244 - Rozhovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 547808 - Rozhovice NUTS5 CZ0531547808
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 552 4236265
zahrada 141 77472
ovoc. sad 14 34191
travní p. 42 72365
vodní pl. nádrž umělá 1 249
vodní pl. tok přirozený 18 12973
vodní pl. tok umělý 25 7596
zast. pl. společný dvůr 1 399
zast. pl. 157 72490
ostat.pl. dráha 10 29842
ostat.pl. jiná plocha 33 26241
ostat.pl. manipulační pl. 10 10854
ostat.pl. neplodná půda 13 6782
ostat.pl. ostat.komunikace 52 37033
ostat.pl. pohřeb. 2 2307
ostat.pl. silnice 17 67348
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 14208
ostat.pl. zeleň 3 2392
Celkem KN 1095 4711007
Par. DKM 1095 4711007
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 99
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 146
byt.z. byt 2
obč.z. byt 2
obč.z. garáž 2
Celkem JED 6
LV 255
spoluvlastník 533

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.07.1999
ZMVM 1:2000 28.12.1990 09.07.1999
S-SK GS 1:2880 1839 28.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 17.05.2022 02:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.