k.ú.: 742261 - Rozhraní - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578681 - Rozhraní NUTS5 CZ0533578681
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 12102
zahrada 115 46122
ovoc. sad 4 13085
travní p. 186 598142
lesní poz 45 316647
vodní pl. nádrž umělá 3 1174
vodní pl. tok přirozený 6 21589
zast. pl. zbořeniště 7 1611
zast. pl. 102 24792
ostat.pl. dráha 3 17794
ostat.pl. jiná plocha 18 4113
ostat.pl. manipulační pl. 5 2588
ostat.pl. neplodná půda 54 87185
ostat.pl. ostat.komunikace 48 36339
ostat.pl. silnice 5 21247
Celkem KN 609 1204530
Par. DKM 4 26919
Par. KMD 605 1177611
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 30
č.e. rod.rekr 4
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 100
LV 127
spoluvlastník 207

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 07.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 17.05.2022 02:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.