k.ú.: 742287 - Rozkoš u Jevišovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594733 - Rozkoš NUTS5 CZ0647594733
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1168 2966254
zahrada 138 82877
travní p. 100 80750
lesní poz 107 8812480
vodní pl. nádrž umělá 3 5090
vodní pl. rybník 4 15689
vodní pl. tok přirozený 91 18849
zast. pl. zbořeniště 5 430
zast. pl. 152 57507
ostat.pl. jiná plocha 38 18693
ostat.pl. manipulační pl. 38 54875
ostat.pl. neplodná půda 40 20282
ostat.pl. ostat.komunikace 230 114248
ostat.pl. silnice 7 100364
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 767
ostat.pl. zeleň 21 1259
Celkem KN 2143 12350414
Par. KMD 2143 12350414
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 101
č.p. rod.dům 11
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 145
LV 179
spoluvlastník 237

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.09.2011 obnova přepracováním - KÚ OOKO
S-SK ŠS 1:2880 1824 06.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 25.05.2022 11:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.