k.ú.: 742309 - Rozseč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596639 - Rozseč NUTS5 CZ0635596639
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 550 1454977
zahrada 64 45461
travní p. 168 204215
lesní poz 65 114170
vodní pl. nádrž umělá 2 6494
vodní pl. rybník 2 37753
vodní pl. tok přirozený 12 2407
vodní pl. tok umělý 36 7393
zast. pl. zbořeniště 5 924
zast. pl. 58 28237
ostat.pl. jiná plocha 20 13445
ostat.pl. manipulační pl. 13 12964
ostat.pl. neplodná půda 54 35189
ostat.pl. ostat.komunikace 36 31680
ostat.pl. silnice 3 18608
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1561
ostat.pl. zeleň 17 2053
Celkem KN 1106 2017531
Par. KMD 1106 2017531
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 19
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 16
bez čp/če doprava 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 55
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 104
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 04.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 22:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.