k.ú.: 742317 - Rozseč nad Kunštátem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582271 - Rozseč nad Kunštátem NUTS5 CZ0641582271
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 567 2418256
zahrada 385 231028
ovoc. sad 7 34776
travní p. 301 686380
lesní poz 233 2064698
vodní pl. nádrž umělá 3 5025
vodní pl. tok přirozený 2 985
vodní pl. zamokřená pl. 2 6198
zast. pl. zbořeniště 1 78
zast. pl. 288 72835
ostat.pl. jiná plocha 93 44065
ostat.pl. manipulační pl. 19 33409
ostat.pl. neplodná půda 328 340025
ostat.pl. ostat.komunikace 160 118988
ostat.pl. silnice 9 55087
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7823
ostat.pl. zeleň 4 6253
Celkem KN 2404 6125909
Par. KMD 2404 6125909
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 194
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 283
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
Celkem JED 3
LV 369
spoluvlastník 493

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.08.2010
S-SK ŠS 1:2880 1826 23.08.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 19.05.2022 07:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.