k.ú.: 742333 - Rozsedly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557536 - Žihobce NUTS5 CZ0322557536
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 308 1559063
zahrada 96 88573
ovoc. sad 4 18876
travní p. 342 1124068
lesní poz 52 526535
vodní pl. nádrž umělá 3 11067
vodní pl. tok přirozený 14 26059
vodní pl. zamokřená pl. 2 30081
zast. pl. společný dvůr 1 86
zast. pl. zbořeniště 3 1554
zast. pl. 87 44668
ostat.pl. jiná plocha 45 36830
ostat.pl. manipulační pl. 10 7119
ostat.pl. neplodná půda 62 63706
ostat.pl. ostat.komunikace 61 65472
ostat.pl. silnice 3 50962
Celkem KN 1093 3654719
Par. KMD 1093 3654719
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 62
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 87
LV 138
spoluvlastník 180

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.08.2015
S-SK GS 1:2880 1837 14.08.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 25.05.2022 02:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.