k.ú.: 742376 - Ústup - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 553883 - Ústup NUTS5 CZ0641553883
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda školka 2 7990
orná půda 75 1907355
zahrada 59 43983
travní p. mez, stráň 14 20736
travní p. 71 313073
lesní poz ostat.komunikace 1 596
lesní poz 22 133321
vodní pl. nádrž přírodní 2 2563
vodní pl. nádrž umělá 1 252
vodní pl. tok přirozený 7 7330
vodní pl. zamokřená pl. 1 4059
zast. pl. zbořeniště 1 639
zast. pl. 44 22653
ostat.pl. jiná plocha 11 5113
ostat.pl. manipulační pl. 14 8817
ostat.pl. neplodná půda 16 18140
ostat.pl. ostat.komunikace 52 118700
ostat.pl. silnice 2 32863
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 706
ostat.pl. zeleň 1 257
Celkem KN 397 2649146
Par. DKM 276 2579648
Par. KMD 121 69498
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 43
LV 59
spoluvlastník 81

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 13.06.2020 1:1000 15.06.2020 *)
KMD 1:1000 13.08.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 13.08.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 25.05.2022 12:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.