k.ú.: 742392 - Rozsochatec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569399 - Rozsochatec NUTS5 CZ0631569399
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 217 2878458
zahrada 214 112008
ovoc. sad 5 4469
travní p. 183 999729
lesní poz les s budovou 1 33
lesní poz 129 4236964
vodní pl. nádrž umělá 8 38755
vodní pl. rybník 5 84217
vodní pl. tok přirozený 26 52860
vodní pl. tok umělý 4 1734
vodní pl. zamokřená pl. 3 1136
zast. pl. společný dvůr 2 186
zast. pl. zbořeniště 4 2716
zast. pl. 311 80720
ostat.pl. dráha 15 122298
ostat.pl. jiná plocha 127 93023
ostat.pl. manipulační pl. 16 28241
ostat.pl. neplodná půda 75 59760
ostat.pl. ostat.komunikace 162 239659
ostat.pl. silnice 25 83893
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 14547
ostat.pl. zeleň 47 111963
Celkem KN 1586 9247369
PK 39 803386
GP 10 16701
Celkem ZE 49 820087
Par. DKM 798 5224678
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 103
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 48
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 14
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 304
LV 341
spoluvlastník 439

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.05.2022 DKM na části intravilán a část extravilánu - mimo KoPÚ
DKM-KPÚ 29.11.2010 1:1000 17.12.2010 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 18.05.2022


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 18.05.2022 19:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.