k.ú.: 742431 - Rozsochy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596647 - Rozsochy NUTS5 CZ0635596647
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 324 3808789
zahrada 211 120813
ovoc. sad 1 6062
travní p. 321 1004940
lesní poz les s budovou 2 25
lesní poz 103 795329
vodní pl. nádrž umělá 3 5426
vodní pl. tok přirozený 30 19102
vodní pl. tok umělý 11 7365
zast. pl. společný dvůr 1 64
zast. pl. zbořeniště 7 3038
zast. pl. 282 98385
ostat.pl. dráha 6 50901
ostat.pl. jiná plocha 98 61701
ostat.pl. manipulační pl. 55 74219
ostat.pl. neplodná půda 24 16883
ostat.pl. ostat.komunikace 112 149189
ostat.pl. pohřeb. 2 2768
ostat.pl. silnice 26 110922
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 10567
ostat.pl. zeleň 28 4357
Celkem KN 1653 6350845
Par. DKM 2 416
Par. KMD 1651 6350429
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 143
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 10
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 41
Celkem BUD 277
obč.z. byt 3
obč.z. j.nebyt 7
Celkem JED 10
LV 267
spoluvlastník 350

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 20.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.05.2022 21:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.