k.ú.: 742465 - Rozstání pod Ještědem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564427 - Světlá pod Ještědem NUTS5 CZ0513564427
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 129 757596
zahrada 378 373793
ovoc. sad 12 41961
travní p. 537 1097781
lesní poz les(ne hospodář) 2 65340
lesní poz 78 2633422
vodní pl. tok přirozený 11 1475
zast. pl. zbořeniště 11 2374
zast. pl. 333 56710
ostat.pl. jiná plocha 35 6610
ostat.pl. manipulační pl. 26 13603
ostat.pl. neplodná půda 86 33053
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 369
ostat.pl. ostat.komunikace 175 121186
ostat.pl. silnice 10 55516
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12496
Celkem KN 1829 5273285
Par. KMD 1829 5273285
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 220
č.p. rod.rekr 16
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 325
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 8
Celkem JED 18
LV 433
spoluvlastník 581

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2011
S-SK GS 1:2880 1843 27.06.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 05:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.