k.ú.: 742473 - Rozstání u Moravské Třebové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578690 - Rozstání NUTS5 CZ0533578690
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 507 3890418
zahrada 225 177381
ovoc. sad 6 25326
travní p. skleník-pařeniš. 1 62
travní p. 295 919518
lesní poz 165 1939473
vodní pl. nádrž umělá 2 1966
vodní pl. tok přirozený 46 19248
vodní pl. zamokřená pl. 1 266
zast. pl. zbořeniště 3 549
zast. pl. 142 50348
ostat.pl. dráha 2 27145
ostat.pl. jiná plocha 121 88833
ostat.pl. manipulační pl. 25 23813
ostat.pl. neplodná půda 35 27851
ostat.pl. ostat.komunikace 152 103436
ostat.pl. silnice 19 96332
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5287
ostat.pl. zeleň 6 5392
Celkem KN 1756 7402644
Par. DKM 46 78856
Par. KMD 1710 7323788
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 47
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 135
LV 205
spoluvlastník 305

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 11.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 15:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.