k.ú.: 742627 - Nové Domky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561169 - Rozvadov NUTS5 CZ0327561169
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 276630
zahrada 46 60570
ovoc. sad 1 4832
travní p. 208 941750
lesní poz 71 8034528
vodní pl. nádrž umělá 5 36159
vodní pl. rybník 2 76027
vodní pl. tok přirozený 11 13871
vodní pl. tok umělý 1 1578
zast. pl. 36 12485
ostat.pl. jiná plocha 51 49761
ostat.pl. neplodná půda 86 225030
ostat.pl. ostat.komunikace 48 67945
ostat.pl. pohřeb. 1 2104
ostat.pl. silnice 6 72011
ostat.pl. zeleň 4 6159
Celkem KN 602 9881440
Par. DKM 11 128932
Par. KMD 591 9752508
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 34
LV 49
spoluvlastník 58

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.08.2015
S-SK GS 1:2880 1838 06.08.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 24.05.2022 13:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.