k.ú.: 742643 - Rozvadov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561169 - Rozvadov NUTS5 CZ0327561169
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 266 3782160
zahrada 283 153545
travní p. 374 4418338
lesní poz les s budovou 1 15
lesní poz 170 21622103
vodní pl. nádrž umělá 17 35856
vodní pl. rybník 1 5661
vodní pl. tok přirozený 23 46522
vodní pl. tok umělý 69 98610
vodní pl. zamokřená pl. 2 2125
zast. pl. zbořeniště 14 3477
zast. pl. 329 116852
ostat.pl. dálnice 30 134239
ostat.pl. jiná plocha 359 339820
ostat.pl. manipulační pl. 18 28542
ostat.pl. neplodná půda 60 291570
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2518
ostat.pl. ostat.komunikace 275 375702
ostat.pl. pohřeb. 1 2757
ostat.pl. silnice 10 59603
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9344
ostat.pl. zeleň 24 33600
Celkem KN 2328 31562959
Par. DKM 903 8485547
Par. KMD 1425 23077412
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. byt.dům 24
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 19
č.p. rod.dům 97
č.p. ubyt.zař 6
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 287
byt.z. byt 117
byt.z. garáž 51
Celkem JED 168
LV 364
spoluvlastník 531

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2011
DKM-KPÚ 29.08.2009 1:1000 23.09.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1838 19.12.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 29.05.2022 04:14

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.