k.ú.: 742660 - Podlužany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537756 - Rožďalovice NUTS5 CZ0208537756
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 277 2053401
zahrada 48 28544
ovoc. sad 1 9882
travní p. 101 227266
lesní poz 4 41996
vodní pl. nádrž umělá 8 19150
vodní pl. tok přirozený 40 54492
vodní pl. tok umělý 30 14080
zast. pl. společný dvůr 1 217
zast. pl. 84 58390
ostat.pl. jiná plocha 40 36219
ostat.pl. manipulační pl. 2 9180
ostat.pl. neplodná půda 11 3909
ostat.pl. ostat.komunikace 22 15321
ostat.pl. silnice 8 45508
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3365
Celkem KN 679 2620920
Par. KMD 679 2620920
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 11
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 77
LV 108
spoluvlastník 156

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2013
S-SK GS 1:2880 1842 17.12.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 21.05.2022 21:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.