k.ú.: 742741 - Rožmberk nad Vltavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545767 - Rožmberk nad Vltavou NUTS5 CZ0312545767
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31033 - Vyšší Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 09.05.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 14107
zahrada 114 52488
travní p. 131 3162799
lesní poz 74 3923595
vodní pl. nádrž umělá 2 2945
vodní pl. tok přirozený 6 223924
vodní pl. tok umělý 5 2715
vodní pl. zamokřená pl. 7 16823
zast. pl. zbořeniště 13 7099
zast. pl. 203 43300
ostat.pl. jiná plocha 99 37582
ostat.pl. manipulační pl. 37 56216
ostat.pl. neplodná půda 154 239383
ostat.pl. ostat.komunikace 55 95186
ostat.pl. pohřeb. 2 2943
ostat.pl. silnice 22 73361
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11723
ostat.pl. zeleň 1 795
Celkem KN 931 7966984
Par. DKM 504 209769
Par. KMD 427 7757215
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 142
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 196
LV 185
spoluvlastník 229

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2017
DKM 1:1000 14.12.2016
KM-D 1:1000 18.12.2000 31.03.2017
S-SK GS 1:2880 1826 18.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 15.05.2021 23:13

Aktuality

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.