k.ú.: 742805 - Rožmitál na Šumavě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545775 - Rožmitál na Šumavě NUTS5 CZ0312545775
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 114 57855
ovoc. sad 25 58569
travní p. 142 2274234
lesní poz 456 2480016
vodní pl. nádrž umělá 5 17595
vodní pl. tok přirozený 21 38347
vodní pl. tok umělý 10 21564
vodní pl. zamokřená pl. 3 5113
zast. pl. 157 40534
ostat.pl. jiná plocha 113 280440
ostat.pl. manipulační pl. 38 45945
ostat.pl. mez, stráň 51 68007
ostat.pl. neplodná půda 100 108762
ostat.pl. ostat.komunikace 54 129326
ostat.pl. pohřeb. 1 1165
ostat.pl. silnice 5 56738
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12805
ostat.pl. zeleň 1 1887
Celkem KN 1298 5698902
Par. DKM 367 3114562
Par. KMD 931 2584340
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 5
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 1
Celkem BUD 155
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 155
spoluvlastník 208

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.07.2020 1:1000 08.07.2020 *)
KMD 1:1000 12.12.2014
S-SK GS 1:2880 1826 12.12.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 24.05.2022 14:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.