k.ú.: 742899 - Rožná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596655 - Rožná NUTS5 CZ0635596655
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 512 2339673
zahrada 225 100001
ovoc. sad 1 2706
travní p. 562 865272
lesní poz les(ne hospodář) 1 50
lesní poz 276 2232331
vodní pl. nádrž umělá 8 20457
vodní pl. tok přirozený 77 30764
vodní pl. tok umělý 4 35791
zast. pl. zbořeniště 8 2524
zast. pl. 373 879998
ostat.pl. dráha 23 57965
ostat.pl. jiná plocha 222 615578
ostat.pl. manipulační pl. 139 239158
ostat.pl. neplodná půda 302 242850
ostat.pl. ostat.komunikace 331 243690
ostat.pl. pohřeb. 4 3928
ostat.pl. silnice 14 50830
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 12356
ostat.pl. zeleň 17 2153
Celkem KN 3114 7978075
Par. KMD 3114 7978075
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 156
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 20
č.e. garáž 12
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb. 1
č.e. prům.obj 2
č.e. rod.rekr 5
č.e. tech.vyb 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 18
bez čp/če zem.stav 41
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo odkališ. 2
Celkem BUD 365
byt.z. byt 16
byt.z. garáž 8
Celkem JED 24
LV 314
spoluvlastník 414

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.06.2014
S-SK ŠS 1:2880 1826 10.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 28.05.2022 05:36

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.