k.ú.: 742902 - Zlatkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596655 - Rožná NUTS5 CZ0635596655
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 261 2107275
zahrada 61 50069
travní p. 225 466587
lesní poz 254 976210
vodní pl. nádrž umělá 3 10586
vodní pl. rybník 2 12806
vodní pl. tok přirozený 26 11630
vodní pl. tok umělý 30 2936
zast. pl. zbořeniště 3 794
zast. pl. 127 230515
ostat.pl. dráha 12 18618
ostat.pl. jiná plocha 32 12996
ostat.pl. manipulační pl. 80 52018
ostat.pl. neplodná půda 208 119088
ostat.pl. ostat.komunikace 56 77014
ostat.pl. silnice 2 1126
ostat.pl. zeleň 4 297
Celkem KN 1386 4150565
Par. KMD 1386 4150565
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 63
č.p. zem.used 16
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 117
LV 156
spoluvlastník 217

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 29.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 16.05.2022 23:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.