k.ú.: 742911 - Neznášov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574384 - Rožnov NUTS5 CZ0523574384
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5206 - Jaroměř
Pověřený obecní úřad 52061 - Jaroměř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 350 1828971
zahrada 88 94283
ovoc. sad 13 32081
travní p. 3 1505
lesní poz 26 826131
vodní pl. tok přirozený 44 12463
zast. pl. 101 48030
ostat.pl. jiná plocha 47 55520
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 13
ostat.pl. manipulační pl. 15 75904
ostat.pl. mez, stráň 4 3030
ostat.pl. neplodná půda 5 2763
ostat.pl. ostat.komunikace 85 87721
ostat.pl. pohřeb. 1 1677
ostat.pl. silnice 1 11721
ostat.pl. zeleň 2 17883
Celkem KN 786 3099696
Par. DKM 786 3099696
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. rod.dům 23
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 97
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 198
spoluvlastník 629

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.1999
ZMVM 1:2000 01.07.1990 07.12.1999
S-SK GS 1:2880 1840 01.07.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 22.05.2022 05:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.