k.ú.: 742929 - Rožnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574384 - Rožnov NUTS5 CZ0523574384
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5206 - Jaroměř
Pověřený obecní úřad 52061 - Jaroměř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 207 1664401
zahrada 106 90534
ovoc. sad 8 15581
travní p. mez, stráň 1 415
travní p. 43 69330
lesní poz 56 192800
vodní pl. nádrž umělá 22 16410
zast. pl. společný dvůr 3 4749
zast. pl. zbořeniště 1 281
zast. pl. 104 65741
ostat.pl. jiná plocha 47 95267
ostat.pl. manipulační pl. 5 9074
ostat.pl. mez, stráň 2 2347
ostat.pl. neplodná půda 29 22222
ostat.pl. ostat.komunikace 91 35485
ostat.pl. silnice 19 25840
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4352
ostat.pl. zeleň 1 2160
Celkem KN 747 2316989
Par. DKM 747 2316989
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 21
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 102
byt.z. byt 8
obč.z. byt 2
Celkem JED 10
LV 153
spoluvlastník 269

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.05.2000
ZMVM 1:2000 01.07.1990 04.05.2000
S-SK GS 1:2880 1840 01.07.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 23.05.2022 09:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.