k.ú.: 742937 - Rožnov pod Radhoštěm - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544841 - Rožnov pod Radhoštěm NUTS5 CZ0723544841
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7206 - Rožnov pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 72061 - Rožnov pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 991 2720608
zahrada 2013 1370990
ovoc. sad 84 245701
travní p. mez, stráň 20 26011
travní p. 1839 3789900
lesní poz les s budovou 1 28
lesní poz 539 15076284
vodní pl. nádrž umělá 4 2672
vodní pl. rybník 7 1402
vodní pl. tok přirozený 143 233305
vodní pl. tok umělý 18 6842
zast. pl. společný dvůr 116 95660
zast. pl. zbořeniště 68 11267
zast. pl. 4330 965736
ostat.pl. dráha 8 38540
ostat.pl. jiná plocha 1006 716891
ostat.pl. manipulační pl. 285 267149
ostat.pl. neplodná půda 651 599707
ostat.pl. ost.dopravní pl. 19 9340
ostat.pl. ostat.komunikace 1079 736593
ostat.pl. pohřeb. 3 39287
ostat.pl. silnice 140 312804
ostat.pl. skládka 1 2429
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 77 206688
ostat.pl. zeleň 366 654940
Celkem KN 13808 28130774
Par. DKM 13808 28130774
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 13
č.p. bydlení 84
č.p. byt.dům 241
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 45
č.p. obchod 22
č.p. obč.vyb 133
č.p. obč.vyb. 24
č.p. prům.obj 30
č.p. rod.dům 1575
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 8
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 26
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 234
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 817
bez čp/če jiná st. 566
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 58
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če prům.obj 40
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 82
bez čp/če ubyt.zař 22
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 21
bez čp/če zem.stav 122
bez čp/če zem.used 6
rozestav. 15
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 4243
byt.z. byt 4766
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 17
byt.z. j.nebyt 76
byt.z. rozest. 43
obč.z. byt 190
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 11
Celkem JED 5111
LV 8031
spoluvlastník 14318

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2000
Ins. A 1:1000 01.01.1949 18.12.2000 04.09.1931 1:2000, 1:1000,Reambulace 1974
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1949


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 18.05.2022 07:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.