k.ú.: 743097 - Malhostice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567809 - Rtyně nad Bílinou NUTS5 CZ0426567809
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42133 - Teplice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 36 1004715
zahrada 43 31290
travní p. 40 385803
lesní poz 16 171824
vodní pl. nádrž přírodní 2 193575
vodní pl. tok přirozený 5 5134
zast. pl. zbořeniště 6 2797
zast. pl. 50 23367
ostat.pl. dráha 1 3444
ostat.pl. jiná plocha 31 9847
ostat.pl. manipulační pl. 2 18659
ostat.pl. neplodná půda 102 196465
ostat.pl. ostat.komunikace 30 66541
ostat.pl. silnice 10 173138
ostat.pl. zeleň 1 2809
Celkem KN 375 2289408
Par. DKM 375 2289408
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 24
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 49
LV 84
spoluvlastník 114

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.09.2019 intravilán
DKM-KPÚ 1:1000 13.05.2016 extravilán
DKM 1:1000 15.11.1999 10.09.2019 vyhlášena ZMVM
S-SK GS 1:2880 1842 15.11.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 17.05.2022 09:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.