k.ú.: 743208 - Ruda u Rýmařova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 551821 - Tvrdkov NUTS5 CZ0801551821
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8120 - Rýmařov
Pověřený obecní úřad 81201 - Rýmařov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 54 1363754
zahrada 194 123898
ovoc. sad 3 12993
travní p. 206 2568119
lesní poz 179 6674130
vodní pl. tok přirozený 15 21711
vodní pl. zamokřená pl. 2 937
zast. pl. zbořeniště 10 2895
zast. pl. 104 31701
ostat.pl. jiná plocha 75 26718
ostat.pl. manipulační pl. 7 32779
ostat.pl. neplodná půda 197 172730
ostat.pl. ostat.komunikace 115 151532
ostat.pl. pohřeb. 1 1187
ostat.pl. silnice 2 48507
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3892
Celkem KN 1165 11237483
Par. DKM 1 36
Par. KMD 1164 11237447
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 6
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 103
LV 118
spoluvlastník 152

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2017
KM-D 1:2000 03.03.2002 27.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1834 03.03.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 17.05.2022 16:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.