k.ú.: 743216 - Hostice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540978 - Ruda nad Moravou NUTS5 CZ0715540978
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 146 692285
zahrada skleník-pařeniš. 1 29
zahrada 263 212283
travní p. 409 2099001
lesní poz 334 2640557
vodní pl. nádrž přírodní 1 455
vodní pl. tok přirozený 17 20014
zast. pl. zbořeniště 13 3895
zast. pl. 255 65091
ostat.pl. jiná plocha 49 31936
ostat.pl. manipulační pl. 74 26859
ostat.pl. neplodná půda 232 153141
ostat.pl. ostat.komunikace 197 109444
ostat.pl. silnice 18 49858
ostat.pl. zeleň 2 377
Celkem KN 2011 6105225
Par. KMD 2011 6105225
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 161
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 1
Celkem BUD 234
byt.z. byt 25
byt.z. garáž 8
Celkem JED 33
LV 299
spoluvlastník 387

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2010
S-SK ŠS 1835 30.06.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.05.2022 00:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.