k.ú.: 743224 - Ruda nad Moravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540978 - Ruda nad Moravou NUTS5 CZ0715540978
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 132
orná půda 439 1143744
zahrada skleník-pařeniš. 6 2443
zahrada 403 247851
travní p. 161 247384
lesní poz 80 1657664
vodní pl. nádrž přírodní 1 70
vodní pl. tok přirozený 66 28885
vodní pl. tok umělý 37 8662
zast. pl. společný dvůr 2 724
zast. pl. zbořeniště 8 1293
zast. pl. 513 133270
ostat.pl. dráha 4 30100
ostat.pl. jiná plocha 181 73799
ostat.pl. manipulační pl. 15 11334
ostat.pl. neplodná půda 85 30750
ostat.pl. ostat.komunikace 238 99888
ostat.pl. pohřeb. 2 10922
ostat.pl. silnice 21 42224
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 15190
ostat.pl. zeleň 7 1437
Celkem KN 2278 3787766
Par. KMD 2278 3787766
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 11
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 19
č.p. rod.dům 310
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 51
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 472
byt.z. byt 36
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 6
Celkem JED 44
LV 606
spoluvlastník 919

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 31.05.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 28.05.2022 19:06

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.