k.ú.: 743232 - Rudice u Blanska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582298 - Rudice NUTS5 CZ0641582298
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 605 1924121
zahrada 375 162721
ovoc. sad 16 13501
travní p. 263 468360
lesní poz les s budovou 1 58
lesní poz les(ne hospodář) 1 10083
lesní poz 37 1822701
vodní pl. nádrž umělá 2 1414
vodní pl. tok přirozený 6 2526
vodní pl. zamokřená pl. 2 1928
zast. pl. společný dvůr 4 2463
zast. pl. zbořeniště 15 3077
zast. pl. 461 125008
ostat.pl. dobývací prost. 3 42352
ostat.pl. jiná plocha 98 69632
ostat.pl. manipulační pl. 41 44516
ostat.pl. neplodná půda 121 96584
ostat.pl. ostat.komunikace 166 109124
ostat.pl. silnice 5 44597
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 10160
ostat.pl. zeleň 2 368
Celkem KN 2229 4955294
Par. DKM 2229 4955294
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 335
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 40
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
Celkem BUD 452
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 539
spoluvlastník 742

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.1995
S-SK ŠS 1:2880 1826 15.12.1995 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 22.05.2022 19:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.