k.ú.: 743259 - Hroznatín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 550639 - Hroznatín NUTS5 CZ0634550639
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 571 1499465
zahrada 32 29837
travní p. 528 954562
lesní poz 454 1045486
vodní pl. nádrž umělá 11 3363
vodní pl. rybník 19 22975
vodní pl. tok přirozený 59 7460
vodní pl. tok umělý 8 3343
vodní pl. zamokřená pl. 2 117
zast. pl. zbořeniště 10 1205
zast. pl. 69 41579
ostat.pl. jiná plocha 35 26468
ostat.pl. manipulační pl. 6 5926
ostat.pl. neplodná půda 411 127026
ostat.pl. ostat.komunikace 163 76792
ostat.pl. silnice 195 55707
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 5135
Celkem KN 2579 3906446
Par. KMD 2579 3906446
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. rod.dům 39
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 63
LV 114
spoluvlastník 149

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1835 23.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 22.05.2022 06:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.