k.ú.: 743267 - Rudíkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591637 - Rudíkov NUTS5 CZ0634591637
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1585 3871823
zahrada 170 120057
ovoc. sad 2 7091
travní p. 440 766554
lesní poz 485 1545680
vodní pl. nádrž umělá 2 2814
vodní pl. rybník 9 81287
vodní pl. tok přirozený 4 1330
vodní pl. tok umělý 112 20872
zast. pl. společný dvůr 3 275
zast. pl. zbořeniště 7 1974
zast. pl. 383 139162
ostat.pl. dráha 5 30421
ostat.pl. jiná plocha 117 112423
ostat.pl. manipulační pl. 89 58571
ostat.pl. neplodná půda 238 97039
ostat.pl. ostat.komunikace 165 100905
ostat.pl. pohřeb. 4 4233
ostat.pl. silnice 22 100749
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 2595
ostat.pl. zeleň 1 69
Celkem KN 3847 7065924
Par. KMD 3847 7065924
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 155
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 82
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če zem.stav 44
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 370
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 15
Celkem JED 39
LV 430
spoluvlastník 563

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 23.05.2022 23:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.