k.ú.: 743275 - Rudimov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 586919 - Rudimov NUTS5 CZ0724586919
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72042 - Slavičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 314 948998
zahrada 124 109170
ovoc. sad 10 60911
travní p. mez, stráň 2 3132
travní p. 824 2839644
lesní poz 582 5395559
vodní pl. nádrž umělá 1 794
vodní pl. tok přirozený 21 89945
vodní pl. zamokřená pl. 1 2740
zast. pl. zbořeniště 2 65
zast. pl. 166 82551
ostat.pl. jiná plocha 100 130423
ostat.pl. manipulační pl. 35 36628
ostat.pl. neplodná půda 112 124176
ostat.pl. ostat.komunikace 160 176904
ostat.pl. silnice 12 35278
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10418
ostat.pl. zeleň 6 259
Celkem KN 2476 10047595
Par. KMD 2476 10047595
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 113
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 162
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 232
spoluvlastník 459

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.08.2017
KM-D 1:2000 31.05.2002 29.08.2017
S-SK ŠS 1:2880 1828 31.05.2002 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 23.05.2022 08:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.