k.ú.: 743283 - Rudka u Kunštátu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581879 - Kunštát NUTS5 CZ0641581879
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 186 716608
zahrada 148 71045
ovoc. sad 11 9032
travní p. 251 501802
lesní poz 181 1041432
vodní pl. tok přirozený 1 290
vodní pl. zamokřená pl. 1 1348
zast. pl. společný dvůr 1 218
zast. pl. zbořeniště 2 47
zast. pl. 138 36358
ostat.pl. jiná plocha 45 32809
ostat.pl. manipulační pl. 7 9490
ostat.pl. neplodná půda 115 75335
ostat.pl. ostat.komunikace 87 40487
ostat.pl. silnice 5 22731
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9156
ostat.pl. zeleň 2 1419
Celkem KN 1183 2569607
Par. KMD 1183 2569607
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 137
LV 178
spoluvlastník 226

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1826 09.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 17.05.2022 04:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.