k.ú.: 743291 - Rudka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583804 - Rudka NUTS5 CZ0643583804
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6214 - Rosice
Pověřený obecní úřad 62141 - Rosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 242 1551930
zahrada 187 114899
ovoc. sad 6 23398
travní p. 144 382676
lesní poz 194 1746458
vodní pl. nádrž umělá 2 6648
vodní pl. tok přirozený 35 11558
zast. pl. společný dvůr 2 78
zast. pl. zbořeniště 2 1175
zast. pl. 211 73619
ostat.pl. jiná plocha 22 7711
ostat.pl. manipulační pl. 9 13838
ostat.pl. neplodná půda 50 41168
ostat.pl. ostat.komunikace 88 136335
ostat.pl. silnice 2 22674
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3483
ostat.pl. zeleň 1 123
Celkem KN 1198 4137771
Par. DKM 384 1932838
Par. KMD 814 2204933
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 91
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 53
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 204
LV 249
spoluvlastník 377

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.02.2020 1:1000 27.02.2020 *)
KMD 1:1000 19.03.2012
DKM-KPÚ 05.08.2008 1:2000 25.08.2008 *)
S-SK ŠS 1:2880 1825 19.03.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 17.05.2022 02:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.