k.ú.: 743356 - Nová Rudná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 551945 - Rudná pod Pradědem NUTS5 CZ0801551945
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8103 - Bruntál
Pověřený obecní úřad 81031 - Bruntál

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 11001
zahrada 41 26740
travní p. 200 4285419
lesní poz 105 1153033
zast. pl. společný dvůr 1 157
zast. pl. zbořeniště 29 7645
zast. pl. 64 15261
ostat.pl. dráha 3 29287
ostat.pl. jiná plocha 89 89570
ostat.pl. manipulační pl. 2 12981
ostat.pl. neplodná půda 105 44473
ostat.pl. ostat.komunikace 79 115786
ostat.pl. silnice 1 26825
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1675
Celkem KN 722 5819853
Par. KMD 722 5819853
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 4
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 64
LV 104
spoluvlastník 126

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.05.2010
S-SK ŠS 1:2880 1836 14.05.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 17.05.2022 17:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.