k.ú.: 743429 - Rudník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579645 - Rudník NUTS5 CZ0525579645
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52151 - Hostinné

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 246 5300912
zahrada 402 371448
ovoc. sad 2 9463
travní p. 988 6053073
lesní poz 457 9218925
vodní pl. nádrž umělá 4 10750
vodní pl. tok přirozený 73 160272
vodní pl. tok umělý 8 5575
vodní pl. zamokřená pl. 5 9091
zast. pl. společný dvůr 2 2753
zast. pl. zbořeniště 21 6442
zast. pl. 918 237466
ostat.pl. jiná plocha 402 358732
ostat.pl. manipulační pl. 50 97318
ostat.pl. neplodná půda 509 548852
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1015
ostat.pl. ostat.komunikace 488 488760
ostat.pl. pohřeb. 1 6315
ostat.pl. silnice 44 135119
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 23253
ostat.pl. zeleň 23 33478
Celkem KN 4649 23079012
GP 8 5693
Celkem ZE 8 5693
Par. DKM 4649 23079012
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 213
č.p. byt.dům 26
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 212
č.p. rod.rekr 12
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 3
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 2
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 233
bez čp/če jiná st. 70
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 38
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 896
byt.z. byt 163
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 31
obč.z. j.nebyt 5
obč.z. rozest. 11
Celkem JED 211
LV 990
spoluvlastník 1542

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.07.2010
DKM-KPÚ 14.12.2009 1:1000 14.12.2009 *) JPÚ - extravilán
S-SK GS 1:2880 1841 02.07.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.05.2022 12:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.