k.ú.: 743453 - Rudolec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596671 - Rudolec NUTS5 CZ0635596671
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 439 3588371
zahrada 170 61451
travní p. 283 1197995
lesní poz 110 3748665
vodní pl. nádrž umělá 7 4027
vodní pl. rybník 13 401484
vodní pl. tok přirozený 13 1983
vodní pl. tok umělý 30 9273
vodní pl. zamokřená pl. 1 714
zast. pl. zbořeniště 4 1319
zast. pl. 136 63013
ostat.pl. jiná plocha 86 42446
ostat.pl. manipulační pl. 4 23440
ostat.pl. neplodná půda 37 68043
ostat.pl. ostat.komunikace 113 95107
ostat.pl. silnice 33 61892
ostat.pl. skládka 1 7011
Celkem KN 1480 9376234
Par. KMD 1480 9376234
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 80
č.p. zem.used 8
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 135
LV 153
spoluvlastník 198

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 24.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 27.05.2022 14:12

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.