k.ú.: 743500 - Rudoltice u Lanškrouna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580848 - Rudoltice NUTS5 CZ0534580848
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 302 6987807
zahrada 627 487912
ovoc. sad 41 16275
travní p. 695 1967517
lesní poz 259 5152301
vodní pl. nádrž umělá 4 39435
vodní pl. rybník 1 66
vodní pl. tok přirozený 35 82484
vodní pl. tok umělý 8 4225
zast. pl. zbořeniště 18 6983
zast. pl. 723 138640
ostat.pl. dráha 15 184749
ostat.pl. jiná plocha 186 217710
ostat.pl. manipulační pl. 34 53291
ostat.pl. neplodná půda 25 74907
ostat.pl. ostat.komunikace 350 372640
ostat.pl. pohřeb. 1 1390
ostat.pl. silnice 18 111790
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13419
ostat.pl. zeleň 27 13967
Celkem KN 3372 15927508
Par. DKM 3372 15927508
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 69
č.p. byt.dům 33
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 272
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 114
bez čp/če bydlení 28
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 57
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 684
byt.z. byt 19
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 22
LV 959
spoluvlastník 1658

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.04.2009 intravilán
DKM 1:1000 18.04.2007 zahrádkářská kolonie a lesy
DKM-KPÚ 20.03.2002 1:1000 14.06.2002 *)
S-SK GS 1:2880 1839 14.06.2002
S-SK GS 1:2880 1839 18.04.2007
S-SK GS 1:2880 1839 16.04.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 24.05.2022 17:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.