k.ú.: 743518 - Rumburk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562777 - Rumburk NUTS5 CZ0421562777
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42121 - Rumburk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 97 664539
zahrada 1336 912801
travní p. mez, stráň 1 2542
travní p. 743 1650642
lesní poz 25 4303515
vodní pl. nádrž umělá 17 97060
vodní pl. rybník 4 36931
vodní pl. tok přirozený 28 38308
vodní pl. zamokřená pl. 3 19271
zast. pl. společný dvůr 8 1233
zast. pl. zbořeniště 93 35239
zast. pl. 2507 636563
ostat.pl. dráha 16 201070
ostat.pl. jiná plocha 396 278470
ostat.pl. manipulační pl. 196 189054
ostat.pl. neplodná půda 58 115776
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 4005
ostat.pl. ostat.komunikace 550 549921
ostat.pl. pohřeb. 2 19112
ostat.pl. silnice 11 23930
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 86138
ostat.pl. zeleň 128 197629
Celkem KN 6250 10063749
Par. DKM 6250 10063749
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 11
č.p. bydlení 429
č.p. byt.dům 147
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 26
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 27
č.p. obč.vyb. 52
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 736
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 34
č.p. výroba 18
č.e. doprava 1
č.e. garáž 364
č.e. jiná st. 15
č.e. obč.vyb 4
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 60
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 13
bez čp/če garáž 194
bez čp/če jiná st. 175
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 43
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 7
bez čp/če výroba 25
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 10
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 2464
byt.z. byt 835
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 17
byt.z. j.nebyt 6
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 15
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 878
LV 2179
spoluvlastník 2897

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.12.2005
THM-V 1:2000 01.04.1961 09.12.2005 01.04.1961 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.04.1961 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 22.05.2022 21:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.