k.ú.: 743607 - Dolní Křečany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562777 - Rumburk NUTS5 CZ0421562777
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42121 - Rumburk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 170 935651
zahrada 319 275266
travní p. mez, stráň 1 297
travní p. 788 3737560
lesní poz 68 1769305
vodní pl. nádrž umělá 11 18317
vodní pl. rybník 16 97520
vodní pl. tok přirozený 19 22144
vodní pl. tok umělý 12 19420
vodní pl. zamokřená pl. 16 36090
zast. pl. společný dvůr 4 495
zast. pl. zbořeniště 79 22187
zast. pl. 560 153753
ostat.pl. dráha 7 134371
ostat.pl. jiná plocha 65 62453
ostat.pl. manipulační pl. 15 61208
ostat.pl. neplodná půda 82 59019
ostat.pl. ostat.komunikace 175 193909
ostat.pl. silnice 7 13864
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 28 39702
ostat.pl. zeleň 4 9770
Celkem KN 2446 7662301
Par. DKM 3 1000
Par. KMD 2443 7661301
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 336
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 56
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 8
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 8
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 553
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
Celkem JED 3
LV 603
spoluvlastník 777

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.07.2009
S-SK GS 1:2880 1843 03.07.2009 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 18.05.2022 12:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.