k.ú.: 743615 - Runářov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589624 - Konice NUTS5 CZ0713589624
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7103 - Konice
Pověřený obecní úřad 71031 - Konice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 87 1480719
zahrada 218 144432
ovoc. sad 3 11720
travní p. 103 686216
lesní poz les(ne hospodář) 1 6131
lesní poz plantáž dřevin 45 432096
lesní poz 72 814189
vodní pl. nádrž umělá 5 12536
vodní pl. tok přirozený 10 27438
zast. pl. společný dvůr 1 219
zast. pl. zbořeniště 7 1338
zast. pl. 163 42936
ostat.pl. jiná plocha 44 45695
ostat.pl. manipulační pl. 12 38245
ostat.pl. neplodná půda 2 475
ostat.pl. ostat.komunikace 138 126463
ostat.pl. silnice 8 30352
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 465
ostat.pl. zeleň 51 185513
Celkem KN 972 4087178
Par. DKM 415 3071410
Par. KMD 557 1015768
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 91
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 7
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 30
Celkem BUD 155
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 211
spoluvlastník 414

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2017
DKM-KPÚ 29.06.2005 1:1000 25.08.2005 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1834 29.06.2005 extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1834 21.11.2017 intravilán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 20.05.2022 23:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.