k.ú.: 743623 - Hynčice u Broumova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574163 - Hynčice NUTS5 CZ0523574163
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5201 - Broumov
Pověřený obecní úřad 52011 - Broumov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 541099
zahrada 44 30317
ovoc. sad 2 5667
travní p. 289 1040315
lesní poz 74 970694
vodní pl. tok přirozený 13 22595
zast. pl. zbořeniště 10 7025
zast. pl. 99 44162
ostat.pl. dráha 7 79667
ostat.pl. jiná plocha 15 38827
ostat.pl. manipulační pl. 5 7991
ostat.pl. neplodná půda 8 14999
ostat.pl. ostat.komunikace 71 78645
ostat.pl. silnice 2 16248
Celkem KN 688 2898251
Par. DKM 4 21917
Par. KMD 684 2876334
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 91
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 100
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.06.2015
S-SK GS 1:2880 1840 10.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 18.05.2022 02:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.